ANBI
anbi

Rafael Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit overkoepelend kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Rafaelgemeenschap Oase Arnhem.

Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeenschap Oase Arnhem aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst onder instelling ‘Oase’, vestigingsplaats ‘Arnhem’.

Beloningsbeleid: Oase Arnhem heeft op dit moment geen personeel in dienst.

Naam

RSIN/fiscaalnummer

Post/bezoekadres

E-mailadres

Oase Arnhem

812.667.736

Bethaniënstraat 1-3, 6826 TA Arnhem