ANBI
anbi

Rafael Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit overkoepelend kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Rafaelgemeenschap Oase Arnhem.

Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeenschap Oase Arnhem aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst onder instelling ‘Oase’, vestigingsplaats ‘Arnhem’.

De jaarrekening en financieel verslag over 2017 zullen op deze pagina beschikbaar gemaakt worden na de gemeente vergadering op 19 september 2018.

Naam

RSIN/fiscaalnummer

Post/bezoekadres

E-mailadres

Oase Arnhem

812.667.736

Bethaniënstraat 1-3, 6826 TA Arnhem